FANDOM


Notka o SW z IHN:

Strefa Wolności - ugrupowanie założone 15 października 2012r. przez Maurycego Przebiśniega, Janusza Praderę, Jeffa Jaretta. SW zrzesza osoby o poglądach libertariańskich. Swój program opiera na ideałach ekonomicznego liberalizmu klasycznego, czy też libertarianizmu, jednocześnie nie deklarując jasnego stanowiska w sprawach obyczajowo-światopoglądowych (pełna dowolność głosowań w tych kwestiach). 

Liderem partii od początku jest Janusz Pradera. Obecnie funkcję jego zastępcy pełni Maurycy Przebiśnieg. Strefa Wolności dwukrotnie wygrywała wybory - do Sejmu I i III Kadencji. Premierami z ramienia SW byli: J. Pradera i Michasz Kawalasz. Do pozostałych (niewymienionych wcześniej) wyrazistych polityków tego ugrupowania zaliczymy: B. Miećtwierdzkiego, M. Kolanko, A. Bandita, P. Quarantę, P. R. Kulpę.

Oto opis SW z własnego profilu partyjnego:

Strefa Wolności to wolnorynkowa gospodarka - ponieważ propagujemy niczym nie skrępowaną swobodę działalności gospodarczej. Strefa Wolności to wolność - ponieważ wierzymy, że człowiek to jednostka rozumna, potrafiąca podejmować racjonalne decyzje, bez ingerencji urzędników. Strefa Wolności to zbiór jednostek - ponieważ łącząc się, możemy wprowadzać w życie nasze postulaty.

Jeśli dopiero szukasz swojej idei, lecz wartości takie jak wolność są Ci bliskie lub jesteś libertarianinem (od klasycznych liberałów, po minarchistów i anarchokapitalistów) dołącz do nas.

W tym celu złóż podanie i skontaktuj się z Przewodniczącym partii.