FANDOM


Notka o Paolo Quarancie z IHN:

Paolo Quaranta - obywatel RW od 28.11.2012, liberał, centrysta, od początku związany ze Strefą Wolności, obecnie poseł na sejm III kadencji i pierwszy Minister Bezpieczeństwa i Dyplomacji (rząd Michasza Kawalasza).

Jeden z najaktywniejszych graczy. Podczas kadencji przedstawił projekt ustawy o składowaniu odpadów promieniotwórczych.