FANDOM


Notka o Michaszu Kawalaszu z IHN:

Michasz Kawalasz - obywatel Rzeczypospolitej Władzy (wcześniej NKW) od 15 października 2012r., określa się mianem liberała, urzędujący premier RW (Od 9 grudnia 2012r.), poseł na Sejm I, II, III Kadencji. Początkowo bezpartyjny, startujący z list SW i Pokoju 13. Od niedawna członek Strefy Wolności. Były Minister Gospodarki w socjaldemokratycznym rządzie Aleksandra Bujaka. 

Michasz Kawalasz jawi się jako merytoryczny, kompetentny i odpowiedzialny gracz. Cieszy się szacunkiem większości polityków. Jest ekspertem w dziedzinie gospodarki, w tym zwolennikiem wolnorynkowych rozwiązań.  Pierwszy szef rządu, który dokonał tak radykalnej reformy swojej administracji; połączył MSZ i MON w Ministerstwo Bezpieczenstwa i Dyplomacji oraz powołał oczekiwany resort Sprawiedliwości.